Wat willen wij…

Visie Statement

Camps4Kids wil kids op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier in aanraking laten komen met de Here Jezus.

Missie Statement

Wij willen als Camps4Kids ons inzetten naar het voorbeeld van de Here Jezus om kinderen te helpen om discipelen van God te worden, dit door op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier hen in aanraking te laten komen met de Here Jezus.

Als Camps4Kids onderschrijven wij van harte de apostolische geloofsbelijdenis

Camps4Kids, je leert de Here Jezus kennen!