Corona – laatste update

Camps4Kids volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend. Camps4Kids houdt jou graag middels deze pagina op de hoogte. Wij doen ons best de website up-to-date te houden. Als Camps4Kids hebben wij namens CCI-Nederland bijgedragen aan de website: www.wegaanopzomerkamp.nl waar telkens nieuwe informatie wordt toegevoegd. Lees deze altijd goed door!

Wat kun je van Camps4Kids verwachten in deze situatie?

Ons verlangen is dat alle kinderen de Here Jezus leren kennen. Wij doen er daarom alles aan om de kampen door te laten gaan. Daarnaast vindt Camps4Kids het belangrijk om de kernwaarden die wij hanteren: Veiligheid & Vertrouwen, te waarborgen, juist in deze tijd. Het vertrouwen, het toevertrouwen van je kinderen aan een organisatie die voor hen zorgt, moet uitstekend zijn.

Wij volgen het advies van het RIVM en CCI-Nederland nauwgezet en informeren je adequaat indien daar aanleiding voor is. De mogelijkheden zijn:

  1. De kampen gaan door.
  2. De kampen gaan in een aangepaste vorm door.
  3. De kampen gaan niet door.

 

1. De kampen gaan door.

Ik heb een kamp geboekt of ik wil boeken.

Ja, boeken kan gewoon en wij volgen de actualiteit op de voet: Wij gaan er tot op heden vanuit dat de kampen doorgang kunnen vinden. Indien er aanleiding is om kampen te annuleren of anders vorm te gaan geven, dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.

Tevens zijn een viertal onderzoeken benoemd door de RIVM die duidelijkheid geven in de richting dat kinderen niet tot de risicogroep behoren en ook weer na 11 mei naar school kunnen gaan. Dit is een belangrijke indicatie dat wij ook kampen kunnen door laten gaan voor alle kinderen tot 12 jaar.

Ook het besluit dat zij -zonder toepassing van de 1,5 meter regel- mogen sporten, komt voor ons als Camps4Kids goed uit: onze GAMES kunnen dus doorgang hebben in onze middagen tijdens kamp.

Wij zijn blij met deze ontwikkeling en zien de zomer positief tegemoet!

 

2. De kampen gaan in een aangepaste vorm door.

Kan Camps4Kids eventueel onderdelen in het kamp veranderen en dan het kamp toch door laten gaan?

Camps4Kids mag als organisator van de kampen, kleine aanpassingen doorvoeren als daardoor het geboekte kamp kan worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld een kleine wijziging in een programma – onderdeel wordt aangebracht naar de richtlijnen van de RIVM. Wanneer er grote wijzigingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

 

3. De kampen gaan niet door.

Indien een kamp wordt geannuleerd, krijg ik dan mijn geld terug?

Indien het kamp wordt geannuleerd, dan zullen wij in overleg met u kijken of we het kamp voor uw kind kunnen omboeken, zodat hij/zij toch kan genieten van een kampweek. Met het tegoed van het geannuleerde kamp kunt u tot uiterlijk één seizoen (in dit geval 2021) na uitgifte van de voucher een nieuwe boeking maken. De voucher geldt voor alle type kampen. Wanneer de reissom van het nieuwe kamp hoger uitvalt, betaalt u de meerkosten. Wanneer het nieuwe kamp goedkoper is, betalen wij het verschil terug.

Wanneer worden de kampen geannuleerd?

Wij volgen het advies van het RIVM en CCI-Nederland nauwgezet en informeren je adequaat als er meer informatie beschikbaar is of indien daar aanleiding voor is.

Wanneer besluit Camps4Kids een kamp te annuleren?

Naast bovengenoemde annuleringsreden, kunnen er situaties ontstaan naar aanleiding van de richtlijnen van de overheid waardoor Camps4Kids zich genoodzaakt ziet om de kampen te annuleren omdat Camps4Kids dan de veiligheid van de kinderen niet kan garanderen.

Kan ik het kamp kosteloos annuleren?

Het is niet mogelijk om een kamp kosteloos te annuleren zolang er vanuit de overheid geen bezwaar is om een kamp te organiseren.

Mijn kind zit in het laatste jaar van de basisschool, kan hij/zij dan nog een keer mee op kamp?

Wanneer er kinderen zijn die dit jaar groep 8 verlaten, mogen zij in het jaar 2020/2021 nog 1 keer mee op kamp.

In hoeverre dekt de reis- en annuleringsverzekering deze situatie?

De dekking van reis- en annuleringsverzekeringen verschilt per verzekeraar. Neem contact op met de verzekering om te informeren of de kosten door uw verzekering gedekt worden.

Moet de reiziger de voucher accepteren? Want de klant heeft toch wettelijk recht op terugbetaling?

In een normale situatie is het inderdaad het geval dat het kamp wordt terugbetaald. De huidige situatie is echter zo exceptioneel dat bijzondere maatregelen van toepassing zijn. Het Ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt hebben hun akkoord gegeven met het toekennen van de voucher. De volledige reisbranche, waaronder vakantieparken, reisorganisaties en kamporganisaties kunnen en mogen deze maatregel toepassen.

Hoe werkt de voucher?

Met een voucher kunnen ouders/verzorgers een geannuleerd kamp op een later tijdstip opnieuw boeken. De vouchers zijn geldig vanaf datum uitgifte voor het daarop volgende seizoen (in dit geval 2021). De voucher (email) kun je voor 1 juli van ons verwachten indien kampen niet doorgaan. De voucher is niet inwisselbaar voor contanten. De voucher is niet overdraagbaar.

Kan ik wat betekenen/doen voor Camps4Kids in deze situatie?

Ons verlangen is dat alle kinderen de Here Jezus leren kennen. Wij doen er daarom alles aan om de kampen door te laten gaan. Wij vragen je te bidden voor alle kinderen die meegaan op kamp, voor alle leiding en voor ons als organisatie of je kan ons financieel ondersteunen?

Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.