Kids

Onze visie is dat Camps4Kids kids op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier in aanraking wil laten komen met Jezus. Deze visie willen we uitdragen naar alle kinderen in Nederland, Europa en daarbuiten.
Camps4Kids organiseert kampen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar (groep 3 t/m groep 8).

In onze programma’s houden wij degelijk rekening met het verschil in leeftijden. Zo wordt bijvoorbeeld in de samenwerking met het IBB er twee speciale Bijbeldagboekjes gemaakt. Een voor de 6 tot 8-jarigen (Onderbouw), voorzien van kleurplaten en leuke spelletjes. Tevens een voor de 9 tot 12-jarigen (Bovenbouw), voorzien van rebussen en puzzels. Deze dagboekjes zijn een leidraad voor de kampweek en geheel afgestemd op de leeftijd van de kinderen en het Jaarthema.

Kinderen zijn bijzonder in Gods ogen en worden het meeste achtergesteld door ons volwassenen. Wij zien niet altijd het belang van het kind in, hebben hen door, of staan toe dat wij op hun niveau communiceren dat God hen heel speciaal heeft gemaakt, voor een doel: voor Hem te leven, Hem te dienen en grote daden te kunnen doen voor Hem. Camps4Kids, je leert de Here Jezus kennen!

Lees meer over een onderzoek over kinderen!