Waarin is Camps4Kids bijvoorbeeld anders:

  1. C4K zorgt elk jaar voor een geestelijke uitdagende ervaring waardoor je de Here Jezus leert kennen.
  2. C4K organiseert uitsluitend thematische kampen (van SummerCamp tot AdventureCamp).
  3. C4K organiseert bijna alle schoolvakanties kampen (ook voor- en najaar dus!).
  4. C4K heeft op alle kampen gecaterde maaltijden, die door professionals worden bereid.
  5. C4K beschikt over (hoofd)leiding met allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) en alle (hoofd)leiding heeft de gedragscode leidinggevenden ondertekend.

Camps4Kids = gewoon Camps4Kids; je moet het beleven!

Xieje @Camps4Kids!