Algemene

AVG

Vertrouwens

Algemene Voorwaarden

Plaatsing

Plaatsing van een kind is definitief wanneer zowel de inschrijving als de betaling heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt in een keer via iDeal. Alleen van de inschrijving en betaling krijgt u een emailbevestiging. Hierin staat ook alle informatie omtrent kamp. U ontvangt van Camps4Kids dus maar 1 email omtrent inschrijving, betaling en informatie.

Annulering

Van uw kant kunt u het kamp annuleren tot uiterlijk 1 maand (lees: 4 weken) voordat het kamp plaatsvindt. Wanneer u binnen de lopende maand (lees: 4 weken) annuleert, wordt het kampbedrag minus € 50,- annuleringskosten teruggestort.

Van onze kant annuleren wij een kamp tot uiterlijk 1 maand (lees: 4 weken) voordat het kamp plaatsvindt. Het annuleren van een kamp gebeurt alleen wanneer er of minder dan 10 kinderen zijn aangemeld of wij de leiding of Hoofdleiding van een kamp niet rond krijgen. Camps4Kids zal altijd haar best doen om een kind in een andere week te kunnen plaatsen in goed overleg met u!

Indien u een voorwaarde mist of er bestaat onduidelijkheid: email ons!

AVG / GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een kind op kamp heeft gehad of doet de adresgegevens (NAWTE) hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook andere persoonlijke gegevens vastgelegd. Te denken valt aan alle informatie van het aanmeldformulier en de daarbij ingevulde gegevens. Wij leggen dus zgn. bijzondere kenmerken vast. Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.

Verder hebben wij de persoonsgegegevens vastgelegd in onze CRM database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Vastleggen van persoonsgegevens

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via info@Camps4Kids.nl.

Apeldoorn | 24 mei 2018