Logo_anbi_keurmerk_CCI

Help mee als

Leadership

Wie zijn wij

Gedrags

Vertrouwens

Help mee als leiding

Bij Camps4Kids kun je op verschillende manieren helpen als leiding. Afhankelijk
van je ervaring, capaciteiten en leeftijd zijn er verschillende mogelijkheden. Ook
zorgen we bij Camps4Kids voor de juiste ondersteuning d.m.v. onze jaarlijkse trainingsdag en onze eigen Leadership Academy!

Buddy (15+)

Als buddy ondersteun je de Hoofdleiding met allerlei zaken, van afwassen, drinken klaarzetten, spellen voorbereiden, e.d. Het is een leuke job om onafhankelijk van een groepje Camps4Kids van achter de schermen te leren kennen.

Leiding (17+)

Als leiding van de kids begeleidt je een aantal van maximaal 5 kinderen om individuele aandacht te waarborgen gedurende het hele kamp.

Hoofdleiding (21+)

Als hoofdleiding ben je het aanspreekpunt voor de kampleiding en zet je als team een superkamp neer! Als hoofdleiding zijn wij op zoek naar mensen die veel ervaring hebben met kinderen en wellicht ook ervaren zijn met kinderen die speciale aandacht nodig hebben.

Campmom & Campdad (30+)

Als Campmom of Campdad sta je naast de Hoofdleiding van deze week. Als Campmomdad zijn wij op zoek naar mensen die veel ervaring hebben met kinderen, met leiders en vooral ook geestelijk een papa en mama kunnen zijn. Je bent een vliegende keep en zorgt voor zowel het organisatorische als de geestelijke balans.

133880
12_feest

Leadership Academy

Op onze Leadership Academy willen wij jou toerusten door voor zowel leiders als hoofdleiders 2 a 3x per jaar een masterclass aan te bieden door mensen uit ons werkveld die diverse onderwerpen behandelen om jou nog meer en beter toe te rusten om jouw werk goed te kunnen gaan doen.

HC_1

Gedragscode

Als Camps4Kids is het een plicht om maatregelen te nemen om een veilige omgeving te creëren voor de kinderen die  meegaan op kamp. Eén van de middelen, is het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Vanuit Camps4Kids wordt de VOG samen met de Gedragscode Leidinggevenden je digitaal opgestuurd (Hiervoor moet je over een DigiD, emailadres beschikken en een iDeal betaling kunnen doen).

Referenties

Om een goede indruk te krijgen van nieuwe leiders vragen we hen om referenties
op te geven. We vragen hen hoe ze functioneren op hun werk, in de kerk en natuurlijk over hun geschiktheid als kampleider.

HC_gans

Vertrouwenspersoon

Jonathan Zeijl (38 jaar ) is aangesteld als vertrouwenspersoon voor Camps4Kids. Hij woont en leeft in Amsterdam sinds 2004. Inmiddels met 4 kinderen in de leeftijd van 13 t/m 1 jaar.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Jullie kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag of misstanden bij Camps4-Kids. Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn:

• Een hoofdleiding kaffert andere leiding uit omdat ze zich niet goed hebben voorbereid.
• Een leiding dreigt met slaan om te zorgen dat er beter geluisterd wordt.
• Er wordt gelachen om seksistische grappen in het team.
• Maar afgezien van deze voorbeelden, alles wat in de omgang, communicatie, houding en gedrag als ongewenst en kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet meer veilig voelt bij Camps4Kids. Het gaat om jouw beleving, wat anderen daar ook van vinden!

Jonathan

Jonathan Zeijl