Waarom juist wij…

Camps4Kids wil een onderscheidende kinderkamporganisatie zijn. Daarom heeft Camps4Kids de “Vijf van Camps4Kids” bedacht. In de onderstaande zaken komt onze professionaliteit naar voren in geestelijkheid, diversiteit, faciliteit, veiligheid en uitmuntendheid:

    1. C4K zorgt elk jaar voor een geestelijke uitdagende ervaring waardoor je de Here Jezus leert kennen. Er wordt bijvoorbeeld de kinderen de goede gewoonte van het lezen in de Bijbel bijgebracht, maar ook het leren bidden draagt bij dat zij zich leren uit te strekken naar meer van de Heilige Geest. Onlangs hebben wij bijvoorbeeld een voetenwassing gehouden met de kinderen, zoals Jezus dit ook deed met de discipelen.
    2. C4K organiseert uitsluitend thematische kampen (van SummerCamp tot AdventureCamp). Vanaf ons begin in 2008 zien wij mogelijkheden op unieke locaties kampen aan te bieden met diverse thema’s. Sommige kampen komen terug, andere niet of soms enige jaren later weer wel. Wij hebben gemerkt dat de animo voor kampen toch vaker veranderd en wij zelf flexibel willen zijn en luisteren naar wat ouders/kinderen graag willen. Camps4Kids probeert jaarlijks een nieuw kamp toe te voegen en locaties uit te breiden.
    3. C4K heeft op alle kampen gecaterde maaltijden, die door professionals worden bereid. Diverse kinderkamporganisaties gebruiken voor het bereiden van de maaltijden, e.d. vrijwilligers, of koken als organisatie zelf. Camps4Kids wil zorgen dat de maaltijden op een bepaald professioneel niveau worden voorbereid en zij werkt daarom op de locaties samen met een lokale cateraar.
    4. C4K beschikt over (hoofd)leiding met allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) en heeft de (hoofd)leiding de gedragscode leidinggevenden ondertekend. Camps4Kids heeft sinds haar ontstaan in 2008 de V.O.G. verplicht gesteld voor al haar (hoofd)leiding en is hierin de eerste christelijke kinderkamporganisatie geweest. Tevens zijn wij slechts een van de weinige organisaties die dit jaarlijks verplicht stelt. Ook is in 2018 hieraan de gedragscode leidinggevenden toegevoegd.
    5. C4K heeft als eerste uitgesproken christelijke kamporganisatie het Keurmerk KinderVakantie gekregen. Meer informatie over het keurmerk staat op www.keurmerkkindervakanties.nl.

Wanneer u zaken mist of vragen heeft hieromtrent, dan horen wij graag van u!