Waarom juist wij…

Camps4Kids wil een onderscheidende kinderkamporganisatie zijn. In de onderstaande zaken komt onze professionaliteit naar voren:

  1. C4K zorgt elk jaar voor een geestelijke uitdagende ervaring waardoor je de Here Jezus leert kennen. Er wordt bijvoorbeeld de kinderen de goede gewoonte van het lezen in de Bijbel bijgebracht, maar ook het leren bidden draagt bij dat zij zich leren uit te strekken naar meer van de Heilige Geest. Onlangs hebben wij bijvoorbeeld een voetenwassing gehouden met de kinderen, zoals Jezus dit ook deed met de discipelen.
  2. C4K organiseert uitsluitend thematische kampen (van What-A-Week tot Koning(inne)Kamp). Vanaf onze start in 2008 zien wij mogelijkheden op unieke locaties kampen aan te bieden met diverse thema’s. Sommige kampen komen terug, andere niet of soms enige jaren later weer wel. Wij hebben gemerkt dat de animo voor kampen toch vaker veranderd en wij zelf flexibel willen zijn en luisteren naar wat ouders/kinderen graag willen. Camps4Kids probeert jaarlijks een nieuw kamp toe te voegen en locaties uit te breiden.
  3. C4K organiseert bijna alle schoolvakanties kampen (ook voor- en najaar dus!). Op dit moment organiseren wij in de mei-, zomer- en herfstvakantie kampen. In de toekomst willen wij graag ook kampen aanbieden in de voorjaarsvakantie. De meeste kinderkamporganisaties organiseren namelijk enkel in de zomervakantie kampen.
  4. C4K heeft een unieke all-in- & kampeerformule. All-in = Uw kind intern bij Camps4Kids. Kampeerformule = Eten & Slapen bij de ouders op Camping/Vakantiepark.
    Op de meeste locaties bestaat de mogelijkheid voor de ouders/verzorgers zelf ook in de buurt aanwezig te blijven. Voor vele kinderen is op deze manier een kampervaring al op een jongere leeftijd te maken.
  5. C4K heeft op alle kampen gecaterde maaltijden, die door professionals worden bereid. Diverse kinderkamporganisaties gebruiken voor het bereiden van de maaltijden, e.d. vrijwilligers, of koken als organisatie zelf. Camps4Kids wil zorgen dat de maaltijden op een bepaald professioneel niveau worden voorbereid en zij werkt daarom op de locaties samen met een lokale cateraar. Op Duinrell is dit bijvoorbeeld “La Place”.
  6. C4K beschikt over (hoofd)leiding met allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Camps4Kids heeft sinds haar ontstaan in 2008 de V.O.G. verplicht gesteld voor al haar (hoofd)leiding en is hierin, voor zover bij ons bekend, de eerste christelijke kinderkamporganisatie geweest. Tevens zijn wij slechts een van de weinige organisaties die dit jaarlijks verplicht stelt.

Wanneer u zaken mist of vragen heeft hieromtrent, dan horen wij graag van u!