Camps4Kids eerste christelijke kamp met Keurmerk KinderVakantie

Camps4Kids heeft als eerste uitgesproken christelijke kamporganisatie het Keurmerk KinderVakantie gekregen. Peter Madern van Camps4Kids: “We hebben er hard aan gewerkt om allerlei processen te professionaliseren en zijn trots en dankbaar dat wij nu voldoen aan een onafhankelijk keurmerk dat aangeeft: jullie zijn goed bezig!”

Vorig jaar werden het beleid en de protocollen van Camps4Kids voor het eerst door de auditcommissie van Steunpunt KinderVakanties onder de loep genomen, voor een nulmeting. “Daaruit kwamen een paar verbeterpunten waar we nog mee aan de slag moesten. Een punt ging bijvoorbeeld over cyclisch evalueren: als je een kampweek evalueert en tot conclusies komt, hoe borg je dan dat verbeterpunten worden vastgelegd en ook tot actie leiden? Stel dat iemand opmerkt dat een bepaald spel tot ongelukken kan leiden, dan kun je stoppen met dat spel of het veiliger maken, maar je moet er wel iets mee. In onze nieuwe systeem, een professionele cyclische evaluatietool van StoryConnect, beantwoorden ouders van deelnemers online vragen, waarbij het systeem niet alleen een rapport uitdraait, maar ook zelf al aanslaat op bepaalde woorden en aangeeft: hier moet je wat mee. Vervolgens bespreken we zo’n rapport met medewerkers, bekijken we bijvoorbeeld welke aandachtspunten door meerdere mensen zijn genoemd, en gaan we met zaken aan de slag.”

Veilig en professioneel

Een ander verbeterpunt ging over het protocol rond medicatie van kinderen. “Sommige kinderen moeten tijdens het kamp medicijnen gebruiken. Wij nemen zulke medicijnen aan het begin van het kamp in ontvangst, zorgen dat de kinderen ze innemen en dragen wat overblijft weer over aan de ouders. Maar we hadden hier geen systeem voor. Nu hebben we een protocol geschreven voor de inname en het bewaren van medicijnen en een systeem van aftekening ontwikkeld die voor ouders inzichtelijk maakt dat de medicijnen ingenomen zijn. Zo gaat het allemaal nog veiliger en professioneler.”

Certificaat

Inmiddels hebben Peter en zijn vrouw Sara, oprichters van Camps4Kids, het certificaat in ontvangst genomen. “Een mooie start van ons nieuwe kampseizoen, waarin we meer dan tien kampen met zes verschillende thema’s aanbieden. Een en ander is wel veranderd voor 2022, want met onze groei naar ruim 200 kids in de zomer zijn onze SummerCamps verhuisd van de Betteld in Zelhem naar de locatie bij Hotel Belmont van het Leger des Heils in Lunteren. Al onze kampen, ook die in andere vakanties plaatsvinden, staan inmiddels op onze website. We zien uit naar een mooi seizoen!” Meer informatie over het keurmerk staat op www.keurmerkkindervakanties.nl.

C4K-Keurmerk-scaled

Peter:

'We zijn trots en dankbaar voor het onafhankelijke keurmerk dat we hebben gekregen, dat aangeeft: jullie zijn goed bezig!'