AVG / GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een kind op kamp heeft gehad of doet de adresgegevens (NAWTE) hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook andere persoonlijke gegevens vastgelegd. Te denken valt aan alle informatie van het aanmeldformulier en de daarbij ingevulde gegevens. Wij leggen dus zgn. bijzondere kenmerken vast. Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.

Verder hebben wij de persoonsgegegevens vastgelegd in onze CRM database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via info@Camps4Kids.nl.

Apeldoorn | 24 mei 2018