Hotel Belmont

2014

Hotel Belmont van het Leger des Heils heeft een rijke geschiedenis als het op kampen aankomt. Al sinds het begin van de vorige eeuw worden op het terrein van Belmont kinderkampen georganiseerd. Wij zijn dankbaar hier als Camps4Kids in 2014 te zijn gestart met het SummerCampBasic. Wij houden hier nu ons CookCamp.