Jesus

Jezus had passie. Hij had passie voor mensen en was met hen begaan. Vooral was Hij begaan met kinderen. Deze combinatie van passies zien we terug bij en in het werk van Camps4Kids.

Camps4Kids wil onze passie voor Jezus en haar passie voor kinderen gestalte geven door kinderen (wederom) in contact te brengen met hun hemelse Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarom?

Onderzoeken

Een tweetal onderzoeken hebben ons als Camps4Kids wakker geschud. Een onderzoek dat wereldwijd is gehouden en een onderzoek dat in Amerika is gehouden.

Het eerste onderzoek (verricht door de Barna Group) is wereldwijd onderzocht: Van alle (100%) mensen die een keuze maken om Jezus aan te nemen als zijn/haar verlosser, doet 85% dat in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Nog eens 10% maakt die keuze tussen de 15 en de 25 jaar. De laatste 5% komt in de loop van zijn/haar leven tot het geloof in Jezus. Deze getallen spreken duidelijke taal: Deze kinderen zijn kostbaar in Gods ogen!

Het andere onderzoek dat verricht is door dezelfde Barna Group, wordt onder andere uitgelegd door Mark Holmen. Dit onderzoek noemt dat de belangrijkste mensen in de omgeving van een kind om Jezus voor te leven, de vader en moeder zijn. In de top tien van dit onderzoek dat hij stelt in zijn boek “Geloven begint thuis”, komen kampen op plaats zeven. Na alle familieleden wordt kampen de eerste plek toebedeeld. Daar waar wij van betekenis kunnen zijn, willen wij graag bijdragen als Camps4Kids om hierin te helpen en te ondersteunen.

e1d00e7610